OFERTA
Ekspandowanie - nowość w żywieniu zwierząt

 

produkcja mleka

13.02.2018
Ekspandowanie – nowe możliwości w żywieniu zwierząt

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, 1 stycznia 2019 roku ma zacząć obowiązywać zakaz skarmiania zwierząt paszami opartymi na roślinach modyfikowanych genetycznie. I choć w planach rządu jest przedłużenie pozwolenia na korzystanie z pasz GMO, to jednak już teraz niektórzy producenci szukają alternatyw w żywieniu bydła opasowego i mlecznego oraz innych zwierząt.


Przede wszystkim od jakiegoś czasu wiele zakładów mleczarskich, w tym te największe, wymaga od dostawców stosowania pasz NON GMO. Do niedawna producenci mleka w żywieniu bydła chętnie stosowali śrutę sojową. Konieczność użycia jej w wersji NON GMO znacznie podniosła koszty uzyskania mieszanek paszowych, a co za tym idzie, nastąpił spadek dochodu. Dodatki za produkcję bez użycia GMO, jeśli mleczarnie je w ogóle oferują, nie zawsze są satysfakcjonujące dla rolników, dlatego poszukują oni zamienników spełniających wymagania produkcji, ale w przystępnej cenie. Równocześnie rynek wymusza też zmiany na producentach bydła opasowego i drobiu.

Śruta sojowa i rzepakowa z białkiem chronionym

Dlaczego śruta sojowa jest tak często wybierana jako ważny komponent w paszach dla bydła? O jej popularności nie decyduje wyłącznie poziom zawartego w niej białka. Przede wszystkim chodził o procentowy udział białka trawionego jelitowo, czyli białka chronionego (by-pass). W porównaniu do śruty rzepakowej, śruta sojowa charakteryzuje się nie tylko niższym stopniem rozpadu białka w żwaczu, również jej strawność jelitowa jest wyższa o ok. 12%. Dzięki zabiegom uszlachetniającym, takim jak ekspandowanie, można znacząco zwiększyć udział białka chronionego w paszach, jak również zwiększyć ich strawność. Przy zastosowaniu nowoczesnych technologii można znacznie podnieść atrakcyjność pasz rzepakowych oraz ich przydatność w żywieniu bydła. Śruta rzepakowa poddana procesowi ekspandowania nabiera nowego znaczenia w żywieniu bydła mlecznego. Nie tylko zwiększa się jej ogólna strawność, ale również następuje wzrost udziału białka by-pass w porównaniu do śruty rzepakowej nie poddanej procesom dodatkowej obróbki technologicznej. Zastosowanie jej w żywieniu pozwala wprowadzić więcej białka chronionego, jak również zmniejszyć udział droższej śruty sojowej NON GMO. Dzięki temu producent może obniżyć koszty związane z produkcją mieszanek treściwych. Dodatkowa obróbka termiczna korzystnie wpływa na smakowitość paszy, dzięki czemu jej większy dodatek nie obniża apetytu u krów.

Makuch rzepakowy i sojowy z białkiem chronionym

Produktem wartym uwagi jest ekspandowany makuch rzepakowy. W żywieniu przeżuwaczy tradycyjny makuch rzepakowy musi być stosowany w ograniczonych ilościach (maks. 1,5 kg/szt./dzień) ze względu na wysoką zawartość tłuszczu. Minusem jest również pogorszenie smakowitości paszy przy wyższym udziale w dawce paszowej. Dzięki dodatkowej obróbce termicznej znacznie poprawia się smakowitość tego komponentu paszowego, więc zwiększa się jego przydatność do skarmiania. W wyniku ekspandowania tłuszcz zawarty w komórkach w mniejszym stopniu podlega trawieniu w żwaczu, a w większym stopniu przedostaje się do dalszych części układu pokarmowego. Ma to podwójnie korzystny wpływ, ponieważ nie tylko zwiększa się bezpieczny dla żwacza poziom zawartości makuchu rzepakowego w paszach, ale i można znacząco zwiększyć ilość energii w paszy treściwej. Jako produkt ekspandowany, makuch rzepakowy ma także więcej białka by-pass w porównaniu do tradycyjnych pasz rzepakowych. Dlatego jest to komponent, który może nabrać nowego znaczenia w żywieniu NON GMO bydła mlecznego. Ekspandowany makuch sojowy, czyli komponent paszowy powstały po wyciśnięciu oleju z nasion soi, ma poziom białka trochę niższy niż w przypadku śruty sojowej – waha się pomiędzy 40 a 44%, lecz dzięki dodatkowej obróbce termicznej jego przyswajalność jest znacznie wyższa. W konsekwencji obróbki nie traci się wiele na białku, ale zyskuje na energii, ponieważ makuch ma wyższą zawartość tłuszczu. Podobnie jak w przypadku makuchu rzepakowego ekspandowanego, przydatność do skarmiania formy ekspandowanej makuchu sojowego jest znacząco wyższa od makuchu tradycyjnego. Pasze sojowe, dzięki obróbce termicznej mają niewielką zawartość substancji antyodżywczych, a to w połączeniu z niską zawartością włókna, co oznacza większą swobodę w ich stosowaniu w żywieniu wszystkich grup technologicznych zwierząt. W wyniku uszlachetniania zawartość białka by-pass znacząco ulega zwiększeniu. Przydatność makuchu sojowego ekspandowanego w żywieniu bydła paszami NON GMO jest więc bardzo duża.

Pełnotłuste ziarno soi

Pełnotłuste ziarno soi to produkt dedykowany przede wszystkim dla producentów trzody chlewnej i drobiu. Ekspandowane ziarno soi posiada wysoką zawartość białka (min. 38%), a dodatkowo w pełni zostaje zachowany w nim cały tłuszcz z nasion. Jest to więc komponent paszowy nie tylko wysokobiałkowy, ale również wysokoenergetyczny. Ponieważ pozbawiony został w wyniku obróbki termicznej szkodliwych substancji, można go wykorzystać również w żywieniu najmłodszych zwierząt. Dodatkowo wiele zyskuje na strawności, dzięki czemu mieszanka na bazie ekspandowanego ziarna soi jest lepiej strawna, mamy też do czynienia mniejszymi stratami białka. Pozwala to na uzyskanie lepszych wyników odchowu czy tuczu przy takim samym poziomie białka, w porównaniu do pasz opartych na śrucie sojowej. Nowoczesna obróbka roślin białkowych otwiera nowe możliwości. Pozwala na produkcję komponentów paszowych bardziej strawnych, o lepszych parametrach białkowych i energetycznych, bezpieczniejszych dla zwierząt, a przede wszystkim bardziej smakowitych. Nie bez znaczenia jest fakt, iż są to komponenty NON GMO, a przy ich produkcji nie używa się rozpuszczalników chemicznych. Obróbka w podwyższonej temperaturze, w atmosferze pary wodnej i z użyciem wysokiego ciśnienia jest dopuszczalna nawet w założeniach produkcji ekologicznej. Taką technologię wykorzystywać będzie Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego, nowa inwestycja Agroloku w Osieku (pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie). To nowa jakość w żywieniu zwierząt, wychodząca naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku i hodowców, a jednocześnie nowy podmiot skupujący soję i rzepak.
(aw)

Informacja o plikach cookie na tej witrynie. Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Dalsze korzystanie z tej strony bez zmiany preferencji dotyczących cookies oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.
Zgadzam się