EWROL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pod nazwą "Budowa Centrum Dystrybucyjno - Przechowalniczego".

W ramach przedsięwzięcia wybudowany zostanie silosowy magazyn ziarna oraz pomieszczenia laboratorium i pobierania prób wraz z kotłownią z kotłem na biomasę oraz wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Zakład wyposażony zostanie w technologię silosowego magazynu ziarna wraz z czyszczalnią, system automatyki i sterowania magazynem, analizator całego ziarna, analizator liczby opadania oraz system sterowania i zarządzania procesem magazynowania i przechowywania ziarna.

Realizacja przedsięwzięcia zapewni osiągniecie celu wzmocnienie krótkich łańcuchów dostaw.

Wartość brutto przedsięwzięcia – 34 231 340,34 zł.

Przyznane wsparcie finansowe – 13 915 179,00 zł

W wyniku realizacji przedsięwzięcia uruchomiony zostanie w pełni wyposażony, nowy zakład, co pozwoli na zwiększenie skali obrotu w ramach działalności handlowej ziarnami, usługowego przechowywania towarów zbożowych oraz rozwój ich przeładunków.