Ewrol – coś więcej niż sprzedaż pasz

Ewrol – coś więcej niż sprzedaż pasz

Udostępnij

Aktualności/Artykuł

13 maja 2024

Spis treści

Udostępnij

Ewrol to firma, która oprócz dystrybucji wysokiej jakości komponentów i mieszanek paszowych przeznaczonych dla bydła, trzody chlewnej oraz drobiu, specjalizuje się również w doradztwie żywieniowym wszystkich grup zwierząt hodowlanych. Jakie korzyści niesie to dla klientów?

Polska jest 6. największym producentem żywności w Europie. W strukturze krajowej produkcji znaczące miejsce zajmuje przemysł mięsny. Jesteśmy pierwszym w Unii Europejskiej producentem mięsa drobiowego, a w produkcji wieprzowiny i wołowiny zajmujemy odpowiednio 4. i 7. miejsce. Warto zaznaczyć, że produkcja tych trzech rodzajów żywca w ciągu ostatnich dwóch dekad wzrosła o 75%. Również przetwory mleczne wytwarzane w ilości 14,5 mln ton rocznie plasują nasz kraj na wysokim, 5. miejscu, a co dziesiąte jajko na terenie UE znosi polska kura. Liczby te pokazują jak wielkie znaczenie ma chów zwierząt w Polsce. Duże pogłowie kreuje popyt na surowce i materiały paszowe, które sprzedawane są przez wiele podmiotów w kraju. Jednak tak mocna pozycja na rynku wynika nie tylko z dużej ilości utrzymywanych zwierząt, ale przede wszystkim z profesjonalizmu polskich hodowców i ciągłego dążenia do poprawy wyników.

Oferując naszym klientom komponenty paszowe nie chcemy być jedynie sprzedawcą, którego rola kończy się w momencie wystawienia faktury i dostarczenia towaru, ale partnerem wspierającym hodowcę na każdym etapie produkcji. Tak naprawdę sprzedaż to dopiero początek. Mając świadomość ciągłych zmian i rosnących potrzeb współczesnej hodowli, Ewrol zajmuje się również doradztwem żywieniowym. 


Jak działamy?


Zaczynamy od siebie. Doradcy Ewrolu to zespół kilkudziesięciu osób, które każdego dnia pracują na rzecz klientów, handlowców i całej firmy, operując na różnych polach. Główni technolodzy ds. drobiu, trzody chlewnej i bydła zajmują się opracowywaniem i doskonaleniem produktów oraz kompleksowych rozwiązań żywieniowych dla każdego gatunku i grupy technologicznej zwierząt. Są również odpowiedzialni za kontakty z ośrodkami naukowymi, które badają m.in. nasze innowacyjne produkty. 

Ważną rolą doradców jest wsparcie merytoryczne handlowców. Każda osoba zaczynająca pracę w handlu otrzymuje pakiet szkoleń dotyczących nie tylko produktów, ale również technologii produkcji trzody chlewnej, bydła oraz drobiu. Później, w trakcie pracy, każdy pracownik handlowy otoczony jest opieką doradców, którzy na bieżąco rozwiązują problemy związane z doborem produktów z oferty, odpowiadają na pytania dotyczące technologii i indywidualnych problemów w  stadach naszych klientów. Zespół doradczy dba również o to, by handlowcy mieli bieżące informacje na temat sytuacji w hodowli każdego gatunku zwierząt, aktualnych problemów i trendów w żywieniu. Odbywa się to w formie cyklicznych szkoleń, spotkań i warsztatów. Dzięki takim działaniom handlowcy stale podnoszą swoją wiedzę i mogą być pierwszą linią wsparcia w rozwiązywaniu problemów w hodowli oraz sprzedawać nie tylko surowce i materiały paszowe, ale również kompleksowe rozwiązania żywieniowe.


Wsparcie klienta

  
Mamy świadomość, że taka sprzedaż wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dlatego też opieką doradców otaczamy przede wszystkim naszych klientów. Współpraca doradcy z klientem odbywa się przy udziale handlowca, za pośrednictwem którego najczęściej dochodzi do pierwszego kontaktu. 

Z doradztwa skorzystać może każdy klient Ewrolu. Jest ono bezpłatne i w żaden sposób nie zobowiązuje do jakiegokolwiek zakupu. Korzystając z doradztwa klient może poprosić o rozwiązanie konkretnego problemu w stadzie lub pomoc w poprawie wyników produkcyjnych, czy opłacalności produkcji. Doradca analizuje sytuację w stadzie i, w zależności od możliwości oraz oczekiwań klienta, proponuje rozwiązanie lub wraz nim ustala strategię działania. W razie potrzeby doradca kontaktuje się później z klientem w celu oceny podjętych działań i planowania dalszych kroków. 

Niejednokrotnie z pomocy doradców korzystają klienci, którzy chcą zastosować oferowane przez handlowców produkty i kompleksowe rozwiązania żywieniowe opracowane przez technologów. W takiej sytuacji doradca opracowuje receptury mieszanek paszowych i dawki dostosowane indywidualnie, w zależności od dostępnych surowców. W celu dokładnego zbilansowania dawek i mieszanek paszowych doradcy mają do dyspozycji laboratorium, w którym można zbadać surowce paszowe oraz gotowe mieszanki.

Doradcy Ewrolu dostępni są dla klientów podczas wizyt w gospodarstwach i fermach, ale możliwa jest również pomoc specjalistów przez telefon. Taki sposób kontaktu pozwala usprawnić funkcjonowanie działu doradczego i znacznie przyspieszyć pomoc hodowcy, jeśli zajdzie taka potrzeba.


Szkolenia i konferencje


Praca naszych doradców nie ogranicza się jedynie do szkoleń kadry i indywidualnej pomocy klientom. W ciągu roku organizujemy kilkaset spotkań, szkoleń i konferencji. W ich trakcie dzielimy się wiedzą i doświadczeniami z hodowcami będącymi naszymi klientami i tymi, którzy chcą podjąć z nami współpracę.